Bundesliga
Bundesliga
Matchday 12
Match day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
Team 1 Score Team 2
Friday 17 November
FT Stuttgart 2 - 1 Dortmund +
Saturday 18 November
Bayern 15:30 Augsburg +
HOF 15:30 Frankfurt +
LEV 15:30 RBL +
Mainz 15:30 Cologne +
Wolfsburg 15:30 Freiburg +
HBE 18:30 MON +
Sunday 19 November
Schalke 15:30 Hamburg +
Bremen 18:00 Hannover +